އިންޑިއާ އިން ރައީސަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދަށް އިންޑިއާއިން ރަސްމީކޮށް މިއަދު މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި އެވެ.


އިންޑިއާގެ ރައީސް ރާމް ނާތް ކޯވިންދާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ރާޝްތުރަޕަތީބަވަންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ އިތުރުން، ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަނީ ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފަ އެވެ. ރައީސް ރާޝްތުރަޕަތީބަވަން އަށް ވަޑައިގަތުމާ އެކު، 21 ބަޑީގެ ސަލާމެއް އެރުވި އެވެ. އަދި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގައުމީ ސަލާމް ކުޅުނެވެ. އެއަށް ފަހު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ޝަރަފްގައި އޮތް ޝަރަފްގެ ގާޑް، އެމަނިކުފާނު އިންސްޕެކްޓް ކޮށްދެއްވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން ރައީސް ތައާރަފްކޮށްދެއްވި އެވެ. ރައީސްގެ އަރިހުގައި މިދަތުރުފުޅުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން، އިންޑިއާގެ ރައީސަށް ވެސް ތައާރަފްކޮށްދިނެވެ.

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަނީ މަހާތުމާ ގާނދީގެ މަގްބަރާ، ރާޖްގަޓަށް ވެސް މިއަދު ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އިންޑިއާ އިން ރައީސް އަށް ގާޑް އޮފް އޮނާއެއް އަރުވަނީ.

މިދިޔަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ގައުމުން ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ރޭ ވަނީ އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ އިންވެސްޓަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، ރާއްޖޭގައި ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވި އެވެ.

ރައީސާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޮދީއާ ރަސްމީކޮށް ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ބައެއް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުން އޮންނާނީ މިއަދެވެ. އެގޮތުން، ރައީސް ސޮއިކުރައްވާނެ އެންމެ މުހިންމު އެއްބަސްވުމަކީ ދިވެހިންނަށް އިންޑިއާ ވިސާގެ ލުއިކަން ހޯއްދަވައި ދެއްވުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެވެ.

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މި ދަތުރުފުޅުގައި ތިއްބަވަނީ ވެސް ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގަ އެވެ. ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާއަށް މި ވަޑައިގަތީ އިންޑިއާއިން ފޮނުވި ޚާއްސަ މަތިންދާބޯޓެއްގަ އެވެ.