އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 1.4 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ހަމަޖައްސައިދީފި

ރާއްޖެއަށް 1.4 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް ދޭން އިންޑިއާ އިން ނިންމައިފި އެވެެ.


އިންޑިއާއިން 21 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ހަމަޖައްސައިދޭނެކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިހާރު އެ ގައުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ފަހު ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރާ މޯދީ އެވެ.

މޯދީ އެކަން އިއުލާނު ކުރެއްވީ ދެ ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ދެއްވި ގުޅިފައިވާ ބަޔާނުގަ އެވެ.

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވީ، 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ އަކީ ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމަށް ދިން އެހީއެއްގެ އިތުރުން އިޖުތިމާއީ އަދި އިގްތިސޯދީ ތަރައްގީއާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ކަމށެވެ. އަދި ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންކަން ވެސް އެ އެހީގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ވަނީ ދެ ގައުމުން ގިނަ އެމްއޯޔޫތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފަ އެވެ. ދެ ގައުމުން އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރަން ނިންމި ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ސިއްހީ، ތައުލީމީ އަދި ދިފާއީ ދާއިރާ ހިމެނެ އެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ގައުމުން ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ރޭ ވަނީ އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ އިންވެސްޓަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، ރާއްޖޭގައި ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ވެސް ދެއްވި އެވެ.

ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުގައި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީގެ އިތުރުން އެގައުމުގެ ރައީސްއާ ވެސް ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. އިންޑިއާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ރާސްތުރަޕަތީ ބަވަންގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކަށް ފަހު ދެއްވި ގުޅިފައިވާ ބަޔާނުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ މެމްބަރަކަށް ވާން އިންޑިއާ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ރާއްޖެ އިން ތާއީދު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.