މުސްތަފާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ކޯޓުން އިތުރުކޮށްފި

މުލީއާގޭގެ ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަހުމަދު މުސްތަފާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.


ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި މުލީއާގޭގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފަކަށް ހުންނެވި މުސްތަފާ އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމާ އެކު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުންނެވެ.

މުސްތަފާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިތުރުކުރީ އޭނާގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން މިއަދު ކޯޓަށް ގެންދިއުމުންނެވެ.

މުސްތަފާ ހައްޔަރުކުރީ ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ރަށެއް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މުސްތަފާ އަކީ، ކުރީގެ ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވި ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން ޔާމީނާ ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އެންވަޔަރުމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރައްވައިފަ އެވެ.