އާޒިމަށް 50،000 ޑޮލަރު ޖަމާވީ ތަހުގީގު އޮފިސަރަކަށް އުޅުއްވަނިކޮށް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލޯންޑަ ކުރި އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓުން، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ބޯޑު މެމްބަރު އަބްދުﷲ އާޒިމަށް 50،000 ޑޮލަރު (771،000ރުފިޔާ) ޖަމާވި އިރު، އޭނާ އަކީ އެމްއެމްޕީއާރުސީއާ ގުޅޭ ހިޔާނާތުގައި އެމްޕީއެލް އިން ޑޮލަރު ގަތް މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން އޭސީސީން އެކުލަވާލި ޓީމުގެ އިންވެސްޓިގޭޓަރެއް ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.


ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން އޭސީސީން ކުރި ތަހުގީގުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް މިދިޔަ ހަފުތާގައި އާއްމުކުރި އިރު، ޓޫރިޒަމަށް ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ދޫކޮށްގެން ލިބުނު ފައިސާ އެސްއޯއެފުން ޖަމާކުރި 155 މީހުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރި އެވެ. އޭގެތެރޭގައި އާޒިމްގެ ނަން ވެސް އޮތެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު ވިދާޅުވީ، ރިޕޯޓް އޭސީސީން އާއްމުކުރުމާ އެކު އާޒިމް ވެސް ވަނީ މަގާމުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އެއީ، ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ކޮރަޕްޝަނަށް ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެޅުއްވި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އައިއޭއެސްގެ އާ ބޯޑަށް އާޒިމް ލީ، އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ ސްލޮޓެއްގައެއް ނޫނެވެ.

އޮޑިޓަ ޖެނެރަލަކަށް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ހުންނެވި އިރު ނެރުއްވި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅޭ ގޮތުން ފާހަގަކުރެއްވި މައްސަލަތައް، އޭސީސީން ތަހުގީގު ކުރެއްވުމުގައި އާޒިމް އުޅުއްވި އެވެ. އޭނާއާ ހަވާލުކުރީ، އެމްޕީއެލް އިން ޑޮލަރު ގަތް މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރާށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ލޯންޗުކޮޅުގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލި ހާދިސާއާ އެކު އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތް އޭސީސީން ތަހުގީގު ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އާޒިމަށް އެސްއޯއެފުން ފައިސާ ޖަމާވި ކަން ފަޅާއެރީ އޭސީސީގެ ތަހުގީގު ޓީމުގެ އެހެން މެމްބަރުންތަކަކަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީއާ ގުޅޭ އެމްޕީއެލްގެ ޑޮލަރު ގަތް މައްސަލަ ތަހުގީގައި އާޒިމް ބައިވެރިކުރި ކަން އަދި ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތް ހިންގާފައިވާ ކަން ފަޅާއެރުމުން އޭނާ އަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅި ކަން އޭސީސީން ކަށަވަރުކޮށްދެ އެވެ.

ތަހުގީގުގައި ބައިވެރިވުމެއް ނޯންނާނެ: އާޒިމް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގުގައި އާޒިމް އުޅުއްވި ކަން އޭނާ ދޮގު ކުރައްވަ އެވެ.

އާޒިމް ގޮތުގައި، އޭސީސީގެ ތަހުގީގު ޓީމަށް ނެގުމުން، ތަހުގީގުގައި ބައިވެރިވާން އިންކާރު ކުރެއްވީ އަމިއްލަ އަށެވެ.

އޭނާ އަކީ ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތް ހިންގާ މީހެއް ކަން އޭސީސީގެ މެމްބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނެވި ކަމަށާއި އެސްއޯއެފުން ޑޮލަރު ގަތް ކަން ވެސް އޭސީސީ އަށް އެންގެވި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ތަހުގީގު ޓީމުގައި އުޅެން އިންކާރު ކުރީ އަމިއްލަ އަށް. ޑޮލަރު ގަންނަ ވާހަކަ އެންގިން، އެސްއޯއެފުން ޑޮލަރު ގަތް ވާހަކަ ވެސް ބުނިން. އޭރު އެސްއޯއެފުން ވިއްކަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޑޮލަރު ކަމެއް ނޭނގެ. އެކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިގެން، އެސްއޯއެފުން ކިހިނެއް ހޯދާ ޑޮލަރު ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައި އޭސީސީގެ މެމްބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ވެސް ގެނައިން،" އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅޭ ކަމެއްގައި އޭނާގެ ބައިވެރިވުމެއް ނޯންނާނެ އެވެ. އޭނާއަކީ ކުރިން އަދި މިހާރު ވެސް ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތް ހިންގާ މީހެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެންމެ އުފާވަނީ އެހެންވެ. އަޅުގަނޑު އެސްއޯއެފުން 50،000 ޑޮލަރު ގަނެފައި ހުއްޓާލީއެއް ނޫން. އޭރު ވެސް މިހާރު ވެސް އަޅުގަނޑަކީ އެ ވިޔަފާރީގައި އުޅޭ މީހެއް. އަޅުގަނޑުގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓުތަކުން އެކަން އެނގެން އޮންނާނެ،" އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ފޭސްބުކްގައި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުން މުދާ ގެންނަން ބޭނުންވާ އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޑޮލަރު ހޯދައި ދިނުމަކީ އަބަދުވެސް އޭނާ ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ.

އެސްއޯއެފުން 50،000 ޑޮލަރު ގަތް ގޮތާއި އެ ފައިސާ އޭނާގެ އެކައުންޓްގެ ތެރެއިން ދައުރުވި ގޮތް ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ތަފާތު އެކި ކުންފުނިތަކުން އަޅުގަނޑާއި އަޅުގަނޑު ހިއްސާވާ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓަށް އަބަދުވެސް އެކި އަދަދުތަކުން އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި އެއަށް ވާ ދިވެހި ފައިސާ ވަދެ ނުކުމެ ދައުރުވެފައި ވާނެ އެވެ. އަދި މި އުސޫލުން މިހާރު ވެސް އަޅުގަނޑާއި އަޅުގަނޑު ހިއްސާވާ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓަށް ޑޮލަރާއި ދިވެހި ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ހިނގަމުން ދެ އެވެ،" އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެސްއޯއެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އަޅުގަނޑު ޑޮލަރު ގަނެފައި ވަނީ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ވެސް ޑޮލަރު ގަންނަ އުސޫލުންނެވެ. އަދި އެ އަދަދަށް ވާ ދިވެހި ރުފިޔާ އަޅުގަނޑު ވާނީ އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މިކަން އެ ކުންފުނީގެ ހިސާބުތަކުން އެނގެން އޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަގީންކުރަމެވެ."

އާޒިމްގެ އިތުރުން، އޭސީސީން އާއްމުކުރި ލިސްޓުގައި އެސްއޯއެފުން ފައިސާ ޖަމާވި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ވެސް ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު، މި ބޭފުޅުންނަކީ ހިޔާނާތުގެ ބައިވެރިން ކަމެއް ނުވަތަ މައުސޫމް މީހުން ކަމެއް ރިޕޯޓުގައި އޭސީސީން ސާފުކޮށްދީފައެއް ނުވެ އެވެ.

މި ބޭފުޅުން ޒިންމާ އިން ދުރުކުރެއްވީ، އެކަމާ މެދު އޭސީސީން ގޮތެއް ނިންމަން ދެނެވެ.