މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މާލެ އިން 17 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މާލެ އިން 17 ދިވެއްސަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ގަލޮޅުގެ ގެއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތު ލިބިގެން، އެ ގެ ބަލައި ފާސްކުރިއިރު، މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ފިލްމް ހުސްކުރި ދަޅާއި 10 ސެލޯފިން ކޮޅާއި 164 ރަބަރު ޕެކެޓު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ އުމުރު އުޅެނީ 18 އަހަރާއި 41 އަހަރާ ދެމެދުގަ އެވެ. މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރީ މުޅިން ވެސް ފިރިހެނުންނެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވެސް މާލެެއިން 21 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެ އެވެ. އެކަމަކު، އެ މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން އޭގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު ވަނީ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ކޯޓަށް ހާޒިރުނުކޮށް ކުޑަކުއްޖާ ވަނީ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ.