ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ލަންކާއަށް ކޯލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ލަންކާގައި މިއަދު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމަށް ގުޅާ ފޯނު ކޯލްތަކުގެ އަގު އުރީދު އާއި ދިރާގުން ވެސް ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.


ސްރީ ލަންކާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އަނިޔާވެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އާއިލާތަކާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ގުޅުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިރޭ 12 ގެ ނިޔަލަށް ލަންކާއަށް ކުރަ ކޯލްތަކަށް ޗާޖުކުރާނީ، ދިރާގާއި އުރީދޫން ބުނާ ގޮތުގައި، މިނެޓަކަށް 1ރ.ގެ ރޭޓުންނެވެ.

ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ ކުންފުނިން އެދިފައި ވަނީ އަގު ހެޔޮކޮށް ގުޅުމަށް، ފޯނު ނަންބަރުގެ ކުރިއަށް 019 ބޭނުންކުރުމަށެވެ.

ލަންކާގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ވަނީ ހޮޓްލައިންތަކެއް ވެސް ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން 94727277072 އާއި 94766942654 އަށް ނުވަތަ 960783400 އަށް ގުޅައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެ ކަމަށް އުރީދޫން ބުންޏެވެ.

ލަންކާގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާގައި މިހާތަނަށް 160 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް ގެއްލުން ލިބުނު ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.