ޕީއެންސީގެ ކޮންގްރެސް ފަށައިފި

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) ގެ ދާއިމީ މަގާމުތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށާއި އަސާސީ ގަވައިދަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ބާއްވާ ކޮންގްރެސް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.


ބިލަބޮންގް ސްކޫލުގެ ހޯލުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕީއެންސީގެ ފުރަތަމަ ކޮންގްރެސް ޗެއާ ކުރައްވަނީ ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމެވެ. ވައިސް ޗެއާ އަކީ ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ޝަކީލެވެ. ކޮންގްރެސްގެ ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރަނީ ޕީއެންސީއާ އެކު އިއްތިހާދު ވެފައިވާ ޕީޕީއެމުންނެވެ.

މިއަދު ފެށި ޕީއެންސީގެ ކޮންގްރެސްގެ ރިޔާސަތު، ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނާޒިމް ބަލަހައްޓަވަނީ.---ފޮޓޯ: މިހާރު

ކޮންގްރެސްގައި ފުރަތަމަ އޮތީ އަސާސީ ގަވައިދަށް އިސްލާހު ގެނައުމެވެ. އެގޮތުން، ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ޕީއެންސީގެ އަސާސީ ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. މިހާރު ގަވައިދު ބުނާގޮތުން އެ ޕާޓީގައި ތިބޭނީ ދެ ނައިބު ރައީސުންނެވެ.

ނައިބު ރައީސުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރުމަށް އެ ޕާޓީން ނިންމާފައިވަނީ އެ މަގާމުގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވުމުންނެވެ. ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ފަސް ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވާފައި ވެ އެވެ.

އެއީ ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދާއި ޕީއެންސީއާ އަލަށް ގުޅިވަޑައިގަތް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާނާއި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފު (މުންދު) އާއި ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއުގެ އިތުރުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިމާލެވެ.

ޕީއެންސީގެ ވަގުތީ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމާއި އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ވާދަކުރައްވާ ސައީދު މިއަދުގެ ކޮންގްރެސްގައި.---ފޮޓޯ: މިހާރު

ޕީއެންސީގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ މިހާރު ވެސް ވަގުތީ ރައީސަކަށް ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ޕީއެންސީގެ ކޮންގްރެސް އަށް 20 ބޭފުޅުން އަދި ކޮމިޓީތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާނެ އެވެ.

ޕީއެންސީ އަކީ ޕީޕީއެމްގައި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅުންތަކެއް އިސްކޮށް ތިއްބަވައިގެން އުފެއްދި ޕާޓީ އެކެވެ.