ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ޝާހިދު ރޮމޭނިއާ އަށް

ރާއްޖެ އާއި ރޮމޭނިއާގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ މަޝްވަރާތަކަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެ ގައުމަށް ރޭ ވަޑައިގެންފި އެވެ.


ރޮމޭނިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ތިއޮޑޯ މެލެސްކާނޯގެ ދައުވަތަކަށް ރުމޭނިއާ އަށް ޝާހިދު ވަޑައިގަތީ، ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ލަންކާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އެވެ. އެ ދަތުރުގައި، ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ދެ ގައުމުން އެހީތެރިވެދެވޭނެ ގޮތްތަކަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރެއްވި އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނިގޮތުގައި ޝާހިދުގެ ދަތުރުގައި، ރޮމޭނިއާގެ ވައިސް ޕްރައިމް މިނިސްޓަރު ބަޗޯލްގެ އަރިހަށް އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވާނެ އެވެ. މީގެއިތުރުން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އެހެން އިސް ފަރާތްތަކާ ވެސް ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަން މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ އެވެ.

ޝާހިދާ އެކު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ޚަލީލާއި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ރަޒާނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން، ރާއްޖެއާ ގާތް ގައުމުތަކުގެ ގުޅުން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފަ އެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމާ އެކު އެ ގުޅުން އިޔާދަކުރައްވަން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ ގިނަ ގައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އެ ދަތުރުތަކުގައި ކުރެއްވި މަޝްވަރާތަކުން ރާއްޖެ އަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.