ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ވެރިންނަށް ދައުވާ އުފުލި ގޮތާ މެދު އަނާރާ ކަންބޮޑުވެއްޖެ!

ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި ބަންގްލަދޭޝްގެ ކުޑަ ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ރައުޝާން ޖިއާން މަރުވި މައްސަލައިގައި، އެ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ އުފުލި ގޮތާ މެދު މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.


ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަނަކީ އަނާރާގެ ފިރިކަލުން އާދަމް ޝަފީގުގެ ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ކުންފުނީގައި އަމަލީ ގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުން ނެތަސް އަނާރާގެ ވެސް ހިއްސާ އޮވެ އެވެ.

މަޖީދީ މަގުގައި އެ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކުރަމުން ދިޔަ ތަނަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި ރައުޝާން މަރުވީ މައިންބަފައިންނާ އެކު މަގުމަތިން ހިނގާފައި ދަނިކޮށެވެ. އެ މައްސަލައިގައި އަނާރާގެ ފިރިކަލުންނާ އެކު ފަސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ވަނީ ޖިނާއީ ދައުވާ އުފުލައި ޝަރީއަތް ވެސް ފަށައިފަ އެވެ.

ރައުޝާންގެ މަރަކީ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް ކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަނާރާ މިއަދު ވިދާޅުވީ އޭގެފަހުން ވެސް އިމާރާތްކުރުމާއި އެ ނޫން ވެސް އެފަދަ ހާދިސާތައް ހިނގަމުންދާ ކަމަށެވެ. ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަނުގެ ސައިޓެއްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު މަރުވުމަކީ، އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ގަސްތުގައި އެ ކުންފުނިން ކުރި ކަމެއް ނޫނެވެ.

"ގަސްތުގައި ކުރި ކަމެއް ނޫން، އެއީ އެކްސިޑެންޓެއް،" އަނާރާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާ އަޅުވަން ނުޖެހޭ މީހުންގެ ބޮލުގައި އެޅުވީމަ އެކަމުގެ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް ކުރަމުންދާ ކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އެ ހާދިސާގެ ފަހުން، ތަފާތު އެކްސިޑެންޓުތަކާއި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ކެނޑިނޭޅި ހިނގަމުންދޭ. އެކަމަކު ވެސް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ."

އޭނާގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ އެ މައްސަލައިގައި ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލުމެވެ. މީގެކުރިން ހިނގާފައިވާ އެފަދަ ހާދިސާތަކުގައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ކުންފުނިތައް ނުވަތަ ރިސޯޓުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވޭތޯ އޭނާ ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ބަހެއްގެ ދަށުވެ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ޔުކްރެއިންގެ އަންހެނަކު މަރުވިކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަނާރާ ވިދާޅުވީ އެ އެކްސިޑެންޓުގައި ކުށްވެރިވާނީ ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ވެރިޔާގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް އަނާރާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖިއާން މަރުގެ މައްސަލައިގައި ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ އިހުމާލު އޮތް ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިއުން ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ. އެ މައްސަލައިގައި އެ ކުންފުނި 500،000 ރުފިޔާ އިން ޖުރިމަނާކޮށް، އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ސައިޓުތަކެއްގެ މަސައްކަތް ކުރުން 10 ދުވަހަށް ހުއްޓުވާލި އެވެ.

އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އައީ، އަނާރާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ނަގަން ޖެހޭ ހުރިހާ ހުއްދަތަކެއް ވެސް ނަގައިގެންނެވެ.

އަނާރާ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި، އެފަދަ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންގެ މައްޗަށް އުފުލަން ޖެހެނީ މަދަނީ ދައުވާ އެވެ. އެއާޚިލާފަށް، ޑަބްލިއު ކުންފުންޏާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅައި ފިރިކަލުންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާ އުފުލީ އެ މައްސަލައިގައި އަމާޒުވި ސިޔާސީ ފާޑުކިއުންތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވަ އެވެ.

އިންސާފުން ކަންކަން ކުރާ ނަމަ، އަނާރާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެފަދަ ހާދިސާތަކުގައި ދައުވާ އުފުލުން ވެސް ހަމަހަމަކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހެ އެވެ. އެއް ހާދިސާތަކެއްގައި، ވަކި ބަޔަކަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިން ކުށްވެރިކުރުމަށް ފަހު އެފަދަ އެހެން ހާދިސާތައް އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލުމަކީ އިންސާފެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަނާރާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެފަދަ ހާދިސާތައް ހުއްޓޭނީ އެންމެން ވެސް ޒިންމާދާރުވެގެންނެވެ.