ދޯނި ކައްޕިގެ އިހުމާލުން އެކްސިޑެންޓު ވުމުން ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި

ދޯނި ދުއްވަން އިން ކައްޕިގެ އިހުމާލުން ބޯޓެއްގައި ޖެހި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ އުޅަނދަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާތީ އޭނާގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.


އެ އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ މިއަދު މެންދުރެއްހާ އިރު މާލޭ ކޮމާޝަލް ބަނދަރުގެ އުތުރުފަރާތު، ނެރާ ދިމާލުގަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނިގޮތައި ނޯތު ހާބަރުން ނުކުތް ބޯޓެއް ވިލިމާލެއާ ދިމާލަށް ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް، ކޮމާޝަލް ހާބަރުން ފިލާ ބަރުކޮށްގެން ނުކުތް ދޯނި ގޮސް ބޯޓުގައި ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި އެކްސިޑެންޓުގައި ދެ އުޅަނދަށާއި ބޯޓުގައި ހުރި މުދަލަށް ވެސް ވަނީ ގެއްލުން ލިބިފަ އެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވެ އެވެ.

ދޯންޏާއި ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން އަތުގައި ވެސް ކަނޑުދަތުރު ކުރުމުގެ ލައިސަންސް އޮތެވެ. އެކަމަކު އެ ހާދިސާ ހިނގީ، ދޯނި ދުއްވަން އިން ކެޕްޓަންގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.