މާލޭގެ މަގުތައް އަނެއްކާވެސް ގޮނޑުކޮށްފި

މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކުނި ޖަމާކުރާ މައްސަލަ ބޮޑުވެ އަނެއްކާވެސް އާއްމުން ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.


ބައެއް މަގުތަކުގެ ކަންކަން މަތީ ކުނި ބެހެއްޓުމަކީ މާލޭގައި އާއްމު މައްސަލައެކެވެ. އަދި ރޯދަޔާ އެކު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ އެވެ.

މި އަހަރު ރޯދަ މަހު ވެސް ފެންނަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި ބައެއް ގެތަކުން މަގުމައްޗަށް ނެރެފައި ހުއްޓަ އެވެ. ކުނިވާ ޒާތުގެ އެއްޗެހި ވެސް ވަރަށް ގިނައިން މަގުތަކަށް އުކާފައިވެ އެވެ. އެ ކޮތަޅުތައް މޮހި ކުނިތައް ފެތުރުމުން މަގުތައް އޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަޑިވެފަ އެވެ.

"ރޯދަ ފެށުނު ފަހުން ވަރަށް ގިނައިން ކުނި އަޅާފައި ހުރޭ މި މަގަށް. ގިނައިން ހުންނަނީ އުކާލާ ކާބޯތަކެތި،" އަބަދަށްފެހި މަގުގައި އުޅޭ މީހަކު ބުންޏެވެ.

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކައިރި އާއި ގާކޮށި ފްލެޓް ކައިރީގެ އިތުރުން މާލޭގެ ވަރަށް ގިނަ ހިސާބަކަށް ކުނި އެޅުމުގެ މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ.

މަގުތަކަށް ކުނި އަޅާ މައްސަލާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް މީހަކު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއް--

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. މާލޭގައި ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ވެމްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ރޯދަ ފެށެން ހަފްތާއަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް މާލޭ މަގުތަކުން 100 ޓަނުގެ ކުނި ނަގައި އުކާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު މަގުތަކަށް އުކާލާފައި ހުރި ކުނިތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ރޯދަމަހު ގޭގެއިން ކުނި އުކާލަދޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މަގުތަކަށް ކުނި އަޅާކަން ފާހަގަކޮށް އާދަމް ވިދާޅުވީ އެކަން އެގޮތަށް ކުރަނީ ދެ ޝިޕްޓަކަށް ބަހާލައިގެން ކުނި އުކާލަން ދާއިރު ގޭތެރޭގައި ކުނި ބަހައްޓަން ބޭނުން ނުވާ މީހުން ކަމަށެވެ. އެހެން މަސްމަހާ އަޅާބަލާއިރު ރޯދަމަހު ކުނި އުކާލާ ނިސްބަތް 150 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ވެމްކޯ އިން ބުނެ އެވެ. "ކުނި އިތުރުވާ މިންވަރަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި ވަސީލަތްތަކަށް ބަލާއިރު ވަރަށް އިތުރު މިންވަރެއް. އެކަމަކު ވެސް ކެތްތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ،" އާދަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން ވެމްކޯ އިން ކުރި މަސައްކަތުގައި މަގުތަކުގައި ހުރި ކުނީގެ އިތުރުން މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އެތައް ސަތޭކަ ލަކުޑި ޕެލެޓްތައް ވެސް ނެގި އެވެ.

ވެމްކޯ އިން ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ކުނި އުކާލާ ވަގުތު ވެސް ވަނީ އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ދުވާލާއި ދަންވަރުގެ ވަގުތުތަކުގައި ވެސް ވެމްކޯއިން އަންނަނީ ގޭގެއިން ކުނި އުކާލަމުންނެވެ.

މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކުނި އެޅުން ހުއްޓުވަން އެންވަޔަރަމެންޓް ޕޮލިސް ވެސް ހަރަކާތްތެރިވެ އެވެ. މަގުތަކުގައި ކުނި ގިނަވެގެން މި އުޅެނީ މަގުތަކަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ބަލައި ޖޫރިމަނާ ވެސް ކުރަމުން އަންނަނިކޮށެވެ.