15 އަހަރުގައި ވިހެއި ކުއްޖާގެ ފަރުވާ ނުނިމޭ، ގާތުން އެބަ ބަލަން: ޖެންޑާ

އުމުރުން 15 އަހަރުގައި ވިހެއި ކުއްޖާގެ ފަރުވާ އަދި ނުނިމޭ ކަމަށާއި އެ ކުއްޖާގެ ހާލަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގެ ކަންކަން ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އުމުރުން 14 އަހަރުގައި ބަލިވެ އިން ކުއްޖާ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިއްސީ ގޭގެ ފާޚާނާތެރޭގަ އެވެ. އެކަން ކުރީ ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ކުއްޖާ އާއި އާއިލާ މީހެއްގެ ބައިވެރިވުމާ އެކު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ. ދުވަސް ފުރައި ވިހެއި ދަރިފުޅު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އެ ކުއްޖާ މަރުވީ ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ކަމެއް ނުވަތަ ވިހާފައި މަރާލީ ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

ވިހެއުމަށް ފަހު ދަރިފުޅުގެ ފޫޅު ބުރިކޮށްލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ހަށިގަނޑަށް ސީރިއަސް ގެއްލުންތަކެއް ލިބުމާ ގުޅިގެން އިމަޖެންސީގައި މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗުގައި އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ އެންމެ އިސްކަމެއް މިނިސްޓްރީން ދެނީ، އެ ކުއްޖާގެ ސިއްހީ ފަރުވާ އަށް ކަމަށެވެ. ފަރުވާ ނިމުމުން، މައްސަލަ ބަލައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވެން އޮތީ، އެ ކުއްޖާގެ ފަރުވާ ނިމުމުން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ކުއްޖާ ވިއްސި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރީ، އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު މީހާ އެވެ. އެކަމަކު މިކަން ވެސް ފުލުހުން ކަށަވަރެއް ކޮށެއް ނުދެ އެވެ.

އާއިލާ އެކު ދިރިއުޅެމުން އައި 15 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ބަލިވެ އިން ކަމެއް ރަށުގެ މީހުންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ. ގްރޭޑް ނުވައެއްގައި ކިޔަވާ އެ ކުއްޖާ ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެން ވެސް ސްކޫލަށް ދިޔަ ކަމަށް މައުލޫމާތު އެނގޭ ބައެއް މީހުން ބުންޏެވެ.