ޕީޕީއެމުން މޯލްޑިވިއަނަށް ފައިސާ ދައްކައި ހަލާސްކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން އެއާލައިން ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެެސް) އަށް ޕީޕީއެމުން ދައްކަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދައްކައިފި އެވެ.


މޯލްޑިވިއަންގެ ފަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރު މޫސާ ވަސީމް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމުން އިއްޔެ އެ ކުންފުންޏަށް 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ޕީޕީއެމުން ދައްކަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ވަނީ އިއްޔެ ދައްކާފައި،" މޫސަ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އޭރު ވެރިކަމުގައި އޮތް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯދަން ކުރި ކެމްޕޭން ދަތުރުތަކަށް ފަހުން ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ޕީޕީއެމާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ހެދި އެވެ. އެ ދަތުރުތަކަށް 4.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އެރި އެވެ.

އެ ފައިސާ ޕީޕީއެމުން ނުދައްކައިގެން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި އެވެ. އީސީ އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ އެކު ޕީޕީއެމުން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކި އެވެ. އިއްޔެ ދެއްކީ ބާކީ އޮތް 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

މި ފައިސާ ދައްކާފައި މި ވަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޕީޕީއެމަށް ނުވަ މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް އީސީން ފިނޭންސަށް ފޮނުވާފައި ވަނިކޮށެވެ.