މަޖިލިހުގެ ރައީސަކަށް ނަޝީދު، ނައިބަކަށް އީވާ އިންތިހާބުކޮށްފި

މިރޭ ހުވާ ކުރި 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމުގެ ޖަލްސާ ދާދި ދެންމެއަކު މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ފަށައިފި އެވެ.


އެމްޑީޕީގެ ސާފު އަގުލަބިއްޔަތު އޮތް މި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ މެމްބަރު މީދޫ ދާއިރާގެ އަހުމަދު ސިޔާމް މުހަންމަދެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީން ނިންމައިފައި ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި މައްޗަންގޮޅީ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދެވެ. ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައި ވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ އެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ ރޭ އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޕީޖީ ގުރޫޕުގެ ޖަލްސާގަ އެވެ.