އަނބިމީހާ ދޫކޮށް ފުރަން އުޅެނިކޮށް ހިފެހެއްޓި މީހާގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް

އަނބިމީހާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފައިގެން ފިލަން އުޅެނިކޮށް ހިފެހެއްޓި ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެން މީހާގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަތް ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.


ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ހަށިވިއްކާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހު މައްޗަންގޮޅި ގެއެއް ފާސްކޮށް ބަންގްލަދޭޝް ތިން ފިރިހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ހަށިވިއްކާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވުނު އަންހެން މީހާއަކީ ވެސް ބަންގްލަދޭޝް އަންހެނެކެވެ.

އެ އަންހެން މީހާ ހަށިވިއްކުވަނީ އޭނާގެ 39 އަހަރުގެ ފިރިމީހާ ކަމަށާއި އަދި ފިރިމީހާ ކޮށްފައި ހުރި އަނިޔާތަކުގެ ނިޝާންތައް ވެސް އަންހެން މީހާގެ ހަށިގަނޑުން ފެންނަން ހުރި ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އަނބިމީހާ ރާއްޖެއަށް ދޫކޮށް ފުރަން އުޅެނިކޮށް ފިރިހެން މީހާގެ ހައްޔަރުކުރީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހެވެ.

ފުލުހުން އަންނަނީ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެކަން ބަލަމުންނެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ އަންހެން މީހާއަށް ސޭފް ހައުސް ހަމަޖައްސައިދީފަ އެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެން ހައްޔަރުކުރި ތިން ފިރިހެނުންގެ ބަންދަށް ޖަހާފައިވަނީ 15 ދުވަހެވެ.

ޓޫރިސްޓު ވިސާގައި ދެމަފިރިން ރާއްޖެ އައީ މިދިޔަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހެވެ.