ގެއްލުނު ސައިކަލް ފެނުނީ 15،000ރ. އަށް ވިއްކާލަން އުޅެނިކޮށް

ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކުރި ސައިކަލެއް، 15،000ރ. އަށް ވިއްކާލަން ފޭސްބުކްގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވަނިކޮށް ހޯދައިފި އެވެ.


ޔަމަހާ ނޯވޯ މޮޑެލްގެ ސައިކަލު ގެއްލިގެން، އެ ހޯދަން އާއްމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު އެދުނެވެ. ސައިކަލުގެ މައުލޫމާތާ އެކު މިއަދު ހެނދުނު ފުލުހުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ އެ ސައިކަލު ގެއްލުނީ ބާ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ އިމާރާތުގެ ކުރިމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުއްޓާ، ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

އޭގެ ފަހުން ފަޅާ އެރީ އެ ސައިކަލް ގަންނާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފޭސްބުކް ގުރޫޕެއްގައި ބަޔަކު އިއުލާން ކޮށްފައި ވާ ކަމެވެ. ސައިކަލުގެ ފޮޓޯއާ އެކު، އެ އުޅަނދު ވިއްކާލަން އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ 15،000ރ. އަށެވެ. އެކަމަކު އެއްކޮށް ފައިސާ ދައްކާ ނަމަ 10،000ރ. އަށް ވެސް ދޭނެ ކަމަށް އިއުލާން ޖެހި މީހާ ބުންޏެވެ.

ސައިކަލު ވިއްކާލަން އިއުލާން ކުރީ އެ ވަގަށް ނެގިތާ މާގިނަ އިރެއް ނުވަނީހެވެ.

އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކާ އެ ސައިކަލު ގަންނަން ގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު، އެހާ އަގުހެޔޮކޮށް ސައިކަލު ވިއްކަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ކުރުމުން، އިއުލާން ޖެހި މީހާ ބުނީ ބޭނުމަކީ އާ ސައިކަލެއް ގަތުން ކަމަށެވެ.

އަދި ސައިކަލުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫޅޭ ކަމަށާއި ޓެސްޓު ކުރަން ދުއްވާލަން ސައިކަލު ލިބިދާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެ އެވެ.

މި އިއުލާން ޖެހުމާއެކު ބައެއް މީހުން ވަނީ އެކަން ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފަ އެވެ.