ބާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ބަޖެޓަކީ 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާ

ބާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެވަރަށް ޚަރަދު ނުވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޝަރީފް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ މި މަަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް ބަޖެޓު ހަދާފައިވަނީ މަދުނުވާނެ ވަރަށް ކަމަށެވެ. އެއީ 30 ރަށެއްގައި އިންތިޚާބު ބާއްވަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ކަނޑައެޅި އަދަދެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީވާ ވަކީލުންގެ އަދަދަށް ބަލާފައި، ވޯޓުލާން ހަމަޖައްސާ ރަށްރަށް މަދުވެދާނެ ކަމަށާއި އޭރުން އެ ހަރަދުތައް މާ ކުޑަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމަކު އެ ރަށްރަށަށް ނިންމާނީ ފައިނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ފަހު،" ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ބާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވޯޓު ކަރުދާސް ޕްރިންޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އީސީން މިހާރު އަންނަނީ ފިނޭންސާ އެކު މަޝްވަރާކުރަމުންނެވެ. އެއީ އާއްމުކޮށް އިއުލާނުކޮށް އެކަން ހަވާލުކުރާނެ ވަގުތު ނެތުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގައި ތިއްބަވާނީ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އިތުރުން އިތުރު ހަ މެމްބަރެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބަންޑާރަ ނައިބު ފިޔަވައި، އެހެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އިންތިޚާބު ކުރާނީ ވަކީލުންގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކުންނެވެ.