10 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ ބެހުނު މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުމުރުން 10 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ ބެހުނު މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


ފުލުހުން ބުނީ އުތުރު އަތޮޅުގެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ 10 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކާ ބެހުނު މައްސަލައެއްގެ މައުލޫމާތު އިއްޔެ ލިބުމާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިއަދު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު މައްސަލައެއް ކަމަށް ވާތީ އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާގެ އަތޮޅާއި ރަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި އެ މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކޯޓުން އިތުރު ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެކި އުމުރުގެ ކުޑަކުދިންނާ ބެހުމުގެ މައްސަލަތައް އަދިވެސް ރާއްޖޭގައި ފެންމަތިވަމުންދެ އެވެ.