ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކަށް ހަމަލާދިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) މުވައްޒަފަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކަށް މާލޭގެ މަގެއްގެ މަތިން ހަމަލާދޭ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ދާދިފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ. ވެމްކޯގެ ޔުނިފޯމްގައި ހުރި އެ މުވައްޒަފަށް ހޮޅިބުރިއަކުން ހަމަލާދޭ މަންޒަރު އެ ވީޑިއޯއިން ފެނެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދައި، އެ މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އޭނާ އަމިއްލައަށް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރީ 32 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ވެމްކޯ އިން ބުނެފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަނިޔާކޮށް، ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ކަންކަން ދިމާވަމުންދާ ކަމަށާއި އެފަދަ މައްސަލަތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ބަލާނެ ކަމަށެވެ.