އަށް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ގެއެއް ފާސްކޮށް، އަށް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ދިވެހިި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.


ފުލުސް އޮފީހުން ބުނި ގޮތުގައި މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން، މ. ޝަބީނާގޭ ފާސް ކުރި އިރު އެވެ. އެތަކެތި ހުރީ އެ ގޭގައި ކުއްޔަށް ދީފައި ހުންނަ ބައެއްގަ އެވެ.

އިއްޔެ ރޭ 11 ޖަހާކަންހާއިރު، ޑްރަގް އެންފޯސްމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހޯދާފައިވަނީ ހޭޝް އޮއިލް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެހި ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރު ކުރި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިހާރު ވަނީ 15 ދުވަސް ޖަހައިފަ އެވެ. އަދި މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.