ސައިކަލަކުން ވެއްޓި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި ސައިކަލަކުން ވެއްޓި ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން އަންހެނަކު މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.


އިރުއޮއްސުނު އިރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވީ އެ ރަށު ސަމްސިއްޔާ ޔޫސުފް 40، އެވެ.

އޭނާ އެކްސިޑެންޓްވީ ހައެއް ޖަހާކަންހާއިރު ކެނދިކޮޅު އަވަށުން ކުޅުދޫ އަވަށަށް ސައިކަލުގައި ބާރަށް ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ކަހާލައިގެން ވެއްޓިގެން ކަމަށް ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ. އެވަގުތު ސައިކަލުގައި އިނީ ޝަމްސިއްޔާ އެކަންޏެވެ.

އޭނާ ވެއްޓުނީ އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒު ކައިރިއަށެވެ.

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، ޝަމްސިއްޔާ މަރުވީ ވެލިގަނޑުގައި ބޯ ޖެހި ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް ފަރުވާ ދެނިކޮށް މިރޭ 7:55 ގައި ކަމަށެވެ.

"އަނގަ އާއި ނޭފަތާއި ކަންފަތުން ވަރަށް ގަދަޔަށް ލޭ އައި. ލޭ މަނާ ނުވެގެން ހާލު ދަށަވަމުން ގޮސް ނިޔާވީ،" ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބޮޑަށް ހީވަނީ ސިކުނޑި އަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކުންހެން ނިޔާވީ."

ސަމްސިއްޔާގެ ފިރިއަކާއި ކުޑަ ދެ ކުދިން ތިބެ އެވެ. އެއީ، އުމުރުން ހަ އަހަރާއި 10 އަހަރުގެ ދެ ކުދިންނެވެ. ޝަމްސިއްޔާގެ ފިރިމީހާ ވެސް ދިރިއުޅެނީ ކެނދިކުޅުދޫގަ އެވެ.