އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި ޖާބިރުގެ ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް

ވީ އެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އަލުން ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ގަރާރެއް، ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.


އެ ގަރާރުގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުތަކަކީ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް ވާދަކުރެއްވޭ މިނިވަން އިންތިޚާބަކަށް ވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ ފުރުސަތު ނުލިބި 2018 ގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި އިންތިޚާބު ބޭއްވީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކަަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސިޔާސީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ވަގުތުން ހަމަޖައްސަން ޖެހެ އެވެ.

މި ވެރިކަން ގެނައުމުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ޖާބިރު މިހާރު ގެންދަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި މި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ. އެކަމަކު ވެރިކަމުގެ ކުރީކޮޅު، ޖާބިރު ވަނީ ރައީސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފްކުރައްވައި އެމަނިކުފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ދެ ގޮތެއް ނުވެ ހުންނަވާނެ ކަމަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި ގަރާރެއް ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި އިރު މަޖިލީހުގެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެނައުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވައިފަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ވެރިކަންކުރާ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ސަރުކާރު ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.