ޔާމީންގެ ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލައި، ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން އެމަނިކުފާނު ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، އެމަނިކުފާނު ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމާ އެކު ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު (77 މިލިއަން ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާކޮށް، އެ ފައިސާ ހަ މަސް ތެރޭގައި ދައުލަތަށް ދައްކަން ވަނީ ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ.

ޔާމީންގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަކީލް އަބްދުﷲ ޝިޔާޒް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރީ ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ ހަމަތަކާއި އިންސާނީ ބުއްދީގެ ހަމަތަކާ ވެސް ޚިލާފް ހުކުމެއް ކަމަށް ދެކޭތީ އެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ މަރުހަލާ އެހެން ދުވަހެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ޔާމީންގެ ވަކީލުން އެދިވަޑައިގަތަސް، އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމީ އެކަން ފަސްކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކުރުމާ އެކު، މިއަދު އެމަނިކުފާނު ޖަލަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.