ޔާމީން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައި މިރޭ ކުރި މުޒާހަރާ ފުލުހުން ރޫޅާލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިރޭ ވެސް ބޭއްވި މުޒާހަރާ ފުލުހުން މިރޭ ރޫޅާލައިފި އެވެ.


މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) ގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ޖަމާވި އެސްއޯއެފުން ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްލު އޮޅުވާލައި މަންފާ ހޯއްދެވިކަން ސާބިތުވެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ޔާމީންގެ މައްޗަށް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައި 77 މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ.

އެކަމަކު، އެ ހުކުމް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ގަބޫލެއް ނުކުރެ އެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި އެއީ އިންސާފުން ބޭރުން، ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި ކުރި ހުކުމެކެވެ. އެހެންވެ، ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވި ހުކުމް ބާތިލްކޮށް، އެމަނިކުފާނު ވަގުތުން މިނިވަން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެމީހުން ދެކެ އެވެ.

ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި، އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ރެ އިން ފެށިގެން ވަނީ މާލޭގައި ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކެއް ފަށައިފަ އެވެ. މިރޭގެ މުޒާހަރާ ގައި އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެއްވީ، މަޖީދީ މަގު، ޗާންދަނީ މަގު ކަންމައްޗަށެވެ.

ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އާއި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ފަދަ ބޭފުޅުންނާ އެކު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވިތާ މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ، އެސްއޯ ފުލުހުން ވަދެ، އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ދުރަށް ޖައްސަން ފެށި އެވެ. އަދި ބައެއް ސަޕޯޓަރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އޮފީސް އަދި ޖަގަހަ މ. ކުނޫޒާ ދިމާ އަށް ގޮސް އަޑު އުފުލި އެވެ.

އެމީހުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ގޮވައިލީ ޔާމީނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓާލުމަށާއި އެމަނިކުފާނު މިހާރުން މިހާރަށް މިނިވަން ކުރުމަށެވެ.

ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވައިލާ ތަފާތު ޝުއޫރުތައް ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތަކާ އެކު ކުރި އެއްވުމުގެ ބައެއް ބައިވެރިން ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ވެސް ފަޅައިލި އެވެ. އަދި މަޖީދީ މަގުން އިރަށް ހިނގާފައި އަބަދަށް ފެހި މަގުން ދަނިކޮށް، އެސްއޯ ފުލުހުން ނުކުމެ، އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ވަނީ ބައިބައިކޮށްލައިފަ އެވެ.

އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ޝިޔާމް ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ވެސް ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

ޔާމީން މާލެ ޖަލުގައި ހުންނަވަނިކޮށް، އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި، އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ރޭ މާލެ ޖަލު ކައިރި އަށް ވެސް އެއްވި އެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވި މީހުން ފޮނުވާލަން ފުލުހުން ކުރި މަސައްކަތުގައި ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާވެ، ތިން މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ އެވެ. އެކަމަކު، އެންމެން ވެސް ވަނީ ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ.