ގާސިމްގެ މަރާ ގުޅިގެން އަދި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

ޓެކްސީ ޑުރައިވަރެއް ކަމަށްވާ ގާސިމް ހަސަން މަރާލި މައްސަލާގައި އަދި މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ގާސިމް، 59، ގެ މަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ތަހުގީގާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް މި ވަގުތު ހިއްސާ ކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ގާސިމް މަރާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ކަމާބެހޭ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. އޭނާގެ އެކުވެރި ބައެއް ޑްރައިވަރުން ގަބޫލު ކުރާގޮތުގައި ގާސިމް މަރާލާފައިވަނީ ފޭރުމަށް ފަހުގަ އެވެ.

ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގެ އުތުރުން އޮންނަ ރީތިގަސް މަގާ ގުޅިފައިވާ ހަނި، އަނދިރި ގޯޅިއެއްގައި، ޒަހަމްތަކަކާ އެކު ގާސިމް އޮތްއިރު ކައިރީގައި އޮތީ ލޭގެ ކޯރެއް ހެދިފަ އެވެ. އެ ހިސާބުގައި އޮތް އޭނާގެ ކާރުގައި ވެސް ލޭ ހުރި ކަމަށް އޭނާގެ އެކުވެރިން ބުންޏެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި ގާސިމަށް ހަމަލާދިނީ ދަތުރެއްގައި އެރި ބައެކެވެ.