ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ކުރާ ހަރަދު ބޮޑުވުމުން ސަލާން ޖެހުން އާންމުވާނެ: އަދާލަތު

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި އާންމު މުދަލާއި ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު އިންތިހާ އަށް އުފުލުމަކީ ސަރުކާރަށް ސަލާން ޖެހުމުގެ ސަގާފަތް އިއާދަވެގެން ދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެމުން އައި ސަބްސިޑީ މިއަދުން ފެށިގެން ހުއްޓާލައި ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް ސަބްސިޑީ ދޭން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އެހެންވެ، މާލެ އާއި ރަށްރަށުގެ ބައެއް ފިހާރަތަކުން ހަނޑުލާއި ހަކުރު އަދި ފުށް ވަނީ ހުސްވެފަ އެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެމުން އައި ސަބްސިޑީ ހަމައެކަނި ނިކަމެތިންނަށް ދޭން ނިންމިއިރު، ނިކަމެތިންގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ބަލާ މިންގަނޑު ހާމަކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ކާޑު ގަތުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ހަރަދު ދެ ގުނަ އިތުރު ވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ގަބޫލުކުރެ އެވެ.

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ފަގީރު ގޭބިސީއަކަށް މަހަކު ގިނަވަގެން ދޭން ނިންމާފައިވާ 240ރ.ގެ ސަބްސިޑީ އަކީ މަސްދުވަހަށް ކާޑު ގަތުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އެ ޕާޓީން ބުންޏެވެ. އަދި ކާޑުގެ އަގަށް އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ގޮސް، ރައްޔިތުންގެ ދިރިހުރުމުގެ ހައްގު އަތް ނުފޯރާ ފަށަށް އަރައި އިގްތިސާދީ ގޮތުން އެތައް މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ބުންޏެވެ.

"ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު އަތްފޯރާ ފަށުގައި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެތައް ގައުމެއްގައި ކުރަމުންދާ ކަމެކެވެ. އަސާސީ މުދަލުގެ އަގުތަކަށް ކުއްލިއަކަށް މިހާ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނައުމަކީ ތަހުޒީބީ އެއްވެސް ގައުމަކުން ކުރާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ،" ސަރުކާރުގެ ނިންމުން ކުށްވެރިކޮށް އަދާލަތުން ނެރުނު ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީން ބުނި ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި ކާޑުގެ އަގު ބޮޑު ކުރަނީ ބޮޑު ހާދިސާއެއް، ހަނގުރާމައެއް ނުވަތަ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ދިމާވެގެންނެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ ހާލަތާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުންޏެވެ.

އެ ޕާޓީން ބުނީ ދެ ފުށް ފެންނަ ސިޔާސަތެއް ނެތި ކާޑުގެ އަގު އުފުލުމަކީ ފޮރުވިފައި އޮތް ސިޔާސީ އެޖެންޑާއެއް އެކުލެވިގެންވާ ކަމެއް ކަމަށާއި މިކަމުން އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް އިތުރުވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީން ބުނީ ކަރަންޓު ޔުނިޓަކުން ހަތަރު ލާރި ފިއުލް ސާޗާޖުގެ ގޮތުގައި މި މަހުން ފެށިގެން ނަގަން ސްޓެލްކޯ އިން ނިންމުމާއި ޑޮލަރުގެ އަގު ބޮޑުވަމުން ދިއުމަކީ ސަރުކާރުގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތު ފޭލްވެފައިވާ ހެކިތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ އެންމެ އަސާސީ އިގްތިސާދީ މަސްލަހަތުތައް ހިމާޔަތް ކުރަން ނޭނގުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ފަންވަރާއި ގާބިލްކަން ސަރުކާރުގައި ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ދެމުން އައި ސަބްސިޑީ މިއަދުން ފެށިގެން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ކޮންޓްރޯލް އަގަށް ވެސް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފަ އެވެ. އެގޮތުން ހަނޑުލާއި ހަކުރު އަދި ފުށުގެ އަގު އެވްރެޖްކޮށް ވަނީ 100 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ބޮޑުވެފަ އެވެ.

ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމުން ހަނޑޫ ކިލޯއެއް މިއަދުން ފެށިގެން ގަންނަން ލިބޭނީ 7.96ރ. އަށެވެ. މިހާތަނަށް ހަނޑޫ ކިލޯއެއް ވިއްކީ 3.98ރ. އަށެވެ. ހަކުރު ކިލޯއެއް އަށް ރުފިޔާ އަށް އަދި ފުށް ކިލޯއެއްގެ އަގު 5.96 އަށް ވަނީ އަރާފަ އެވެ. ފުށް ކިލޯއެއް މިހާތަނަށް ވިއްކީ 2.96ރ. އަށެވެ. ހަކުރު ކިލޯއެއް ވިއްކީ ހަތަރު ރުފިޔާ އަށެވެ.