ހަރަކާތްތައް "ވަނދު" ކަމަށް ބުނާތީ އަބްދުއްރަހީމްގެ ރައްދެއް!

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފަހަކަށް އައިސް ބާއްވާ ހަރަކާތްތައް "ވަނދު" ކަމަށް ބުނެ ވާދަވެރިން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރޭ ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.


އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ވަން އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަކުން ޔާމީންގެ އެކައުންޓަކަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރި މައްސަލައިގައި އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ކުރި ދައުވާއާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޝަރީއަތް ބޭއްވި ދުވަސްވަރު ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކޯޓު ކައިރި އަށް އެއްވެ އަޑު އުފުލި އެވެ. ޔާމީން ޖަލަށްލި ފަހުން، ދުވަސްކޮޅެއް ވަންދެން މާލޭގެ މަގުތަކަށް އެއްވެ މުޒާހަރާ ވެސް ކުރި އެވެ.

އެކަމަކު، ފަހުން އައިސް، އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތްތައް ބާއްވަނީ ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ތެރޭގައި ޖަލްސާއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތެއް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ނުބާއްވާތާ ވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފަ އެވެ. އެހެންވެ، ވާދަވެރިން ބުނާ ގޮތުން ނަމަ، ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން މާ ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ނޫޅެ އެވެ.

ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ގޮވާލައި ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅުގެ ސަފު ބައިބައިކޮށްލުމަށް އެކި ގޮތްގޮތަށް ރޭވިގެން ތަފާތު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތްތަކާ ދޭތެރޭގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ފާރަވެރިވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޔާމީނަށް 96،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަތް އިރު، ޔާމީން ދިފާއު ކުރައްވަން 96 މީހުން ވެސް މިހާރު ނެތް ކަމަށް ބުނެ، އަމާޒުވާ ފާޑު ކިޔުންތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ފެއްޓެވި މަސައްކަތަށް ހީނަރުކަން ނާންނަ ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތް ވަރަށް ފޯރި އާއި ޖޯޝުގައި ހިނގަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ހަމައެކަނި 9 އިން ރޭގަނޑު 10:30 އަށް މިތަނުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ލީޑަޝިޕަކީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނާގާބިލް ލީޑަޝިޕެއް ނޫން. އެއަށް ވުރެ މާ ވިސްނުންތެރިކަމާއި ހިކުމަތްތެރިކަމާއި ރޭވުންތެރިކަމާ އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ލީޑަޝިޕެއް އޮތީ،" މަޖިލިހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކަން ވެސް ކުރިން ކުރެއްވި އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ވާދަވެރިންނަށް ނުވިސްނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ. ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޖަހައިގަތުމަށް "މިނިކާ ބާޒުތަކަށް" އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކި ގޮތްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. އެ ފުރުސަތެއް ނެތް. ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަޝިޕްގައި ތިއްބެވީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ހިންގަން އެނގޭ ބޭފުޅުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާޑު ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް. ގަޅި އުކާނެ ކަމެއް ނެތް. އެބޭފުޅުން އެއްލާ ގަޅިއަކުން ލިބޭނެ ގެއްލުމެއް ނެތް،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ލީޑަޝިޕްގައި މިހާރު ތިއްބެވީ "މާ ހަންބޯ" ބައެކެވެ. އަދި ބުނާހާ އެއްޗަކާ ގުޅިގެން "ފިލައިގެން ނުދާނެ" ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޔާމީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެއްވި ވައުދަކީ، ކުރެއްވި އިލްތިމާސްއަކީ ޔާމީނަށް ފަހަރެއްގައި ދިމާވާ ގޮތަކުން ޖަލުގައި އޮންނަން ޖެހިވަޑައިގަތަސް، ޕީޕީއެމްގެ މައްޗަށް މިނިކާ ބާޒުތަކެއް ގަދަވެގަތުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭށޭ. ވަރަށް ސާބިތުކަމާ އެކީގައި މި ދަންނަވަނީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ މައްޗަށް އެއްވެސް މިނިކާ ބާޒަކަށް ގަދައެއް ނުވެވޭނެ،" ޔާމީންގެ އެންމެ އަރިސް ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ޔާމީނެވެ.