ރައީސް، އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރައްވާނީ އާއިލާއާ އެކު ލަންކާގައި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ޗުޓީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީ ލަންކާ އަށް މާދަމާ ފުރާވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.


ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ، އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ލަންކާ އަށް ރައީސް ކުރައްވަނީ ހަތަރު ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ މަންމާފުޅާއި އާއިލާގެ އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުން ދިރިއުޅުއްވަނީ ލަންކާގަ އެވެ. މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދު ބަންދުގެ ޗުއްޓީ ވެސް އެމަނިކުފާނު ހޭދަކުރެއްވީ މަންމާފުޅާއި އާއިލާގެ އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުންނާ އެކު ލަންކާގަ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 17 ގައި ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަަހު، ރައީސް އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ލަންކާ ހިމެނެ އެވެ.

މި ފަހަރުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ލަންކާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، މިއީ އެ ގައުމުގައި ދާދި ފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރި އާ ސަރުކާރު އައި ފަހުން އެމަނިކުފާނު އެ ގައުމަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ.