ވެކްސިނާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭނުކުރާ ވައިބާ ގްރޫޕެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަނީ

ވެކްސިން ދިނުމާ ދެކޮޅަށް މައުލޫމާތު ދޭ ވައިބާ ގްރޫޕެއް ހެދި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.


ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ ފުލުހުންގެ ސަމާލު ކަމަށް އައިސްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު ފުލުހުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ފުލުހުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން މިހާރު ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހިމަބިހި ފެތުރެމުންދާ ކަން ސަރުކާރުން އިއްޔެ ވަނީ އިއުލާންކޮށް، ވެކްސިން ނުޖަހާ ތިބި އެންމެން ވެކްސިން ޖަހަން އަންގައިފަ އެވެ. އަދި ބިދޭސީން ވެސް ވެކްސިން ޖަހަން ލާޒިމް ކުރުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ހިމަބިހި ރާއްޖެއިން ނައްތާލާފައިވާ ކަން 2017 ގައި ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ހިމަބިހި ޖެހިފައި ހުއްޓާ ފުރަތަމަ ދާދި ފަހުން ފެނުނީ ވެކްސިން ނުދީ ހުރި ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ގައިންނެވެ. އޭގެފަހުން ވެސް އިތުރު ބައެއްގެ ގައިން ހިމަބިހި ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ބައެއް މައްސަލަތައް މީގެކުރިން ވެސް ފެންމަތިވެފައިވެ އެވެ. އޭރު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ ބައެއް ރަށްރަށަށް ގޮސް، އެފަދަ އާއިލާތަކަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ، ކުދިންނަށް ވެކްސިން ދީފަ އެވެ.