މީސްލްސްގެ އިތުރު ޑޯޒެއް ތުއްތު ކުދިންނަށް ދެނީ

މީސްލްސް ވެކްސިންގެ އިތުރު ޑޯޒެއް، މާދަމާ ތުއްތު ކުދިންނަށް ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.


ނައްތާލިކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނިކޮށް ރާއްޖެ އިން އަލުން ހިމަބިހި ފެނުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ވަނީ، މީސްލްސް ވެކްސިންގެ ޑޯޒް ފުރިހަމަނުކޮށް ތިބި ކުދިންނާއި މީހުންނަށް ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފަ އެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނިގޮތުގައި މާލޭގައި މާދަމާ ވެކްސިން ދެނީ ހަ މަސް ފުރި 18 މަސް ނުފުރޭ ތުއްތު ކުދިންނަށެވެ. މީސްލްސް ވެކްސިން ނުވަތަ އެމްއާރުއެމްގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދެނީ އުމުރުން ނުވަ މަހުގަ އެވެ. އަދި ދެ ވަނަ ޑޯޒް ދެނީ 18 މަހުގަ އެވެ.

އެޗްޕީއޭން ބުނީ މާދަމާ މި ދެނީ، ގައުމީ ވެކްސިން ތާވަލުގައި ހިމެނޭ އެމްއާރުއެމް ވެކްސިންގެ އިތުރަށް ދެވޭ ޑޯޒެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ހިމަބިހި ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެ ކުދިންނަށް ނުރައްކާ ބޮޑުވާތީ އެވެ.

މާދަމާ ވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސޯޝަލް ސެންޓަރާއި ދަމަނަވެއްޓާއި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލާއި ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގަ އެވެ. ވެކްސިން ދޭނީ ހެނދުނު ނުވައަކުން ހަވީރު ފަހެއް ޖަހަންދެންނެވެ.

ހިމަބިއްސަށް ސްކްރީން ކުރަން ހާއްސަ މަރުކަޒެއް ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާއިރު މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު މީހަކަށް އެ ބަލި ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ.