ރާއްޖޭން ޓެސްޓްކުރި އެންމެން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ނެގެޓިވް: ރައީސް

ޗައިނާގެ ވޫހާންގައި އުފަންވެ ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް މިހާރު ފެތުރިފައިވާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެ މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


(ތަފްސީލް އަންނަނީ)