ސަރުކާރަށް އޮތީ އޮމާން ދުވަސްތަކެއް: ޖާބިރު

މި ސަރުކާރަށް ކުރިއަށް އޮތީ އޮމާން ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި އޭނާ ހުންނަވާނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ އެކުގައި ކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޖާބިރާއި ރައީސް އިއްޔެ ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވާއިރު ޖާބިރު ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ މި ވަގުތުގެ އާއްމު ހާލަތާއި ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި ވިޔަފާރީގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކާމިޔާބު ވާހަކަތަކެއް ދެކެވުނު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދައުރުގެ ބާކީ ދުވަސްތައް ކުރިއަށްދާނީ އޮމާންކޮށް، އަޅުގަނޑު މިހިރީ ރައީސް ސޯލިހާ އެކު،" ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު، ޖާބިރުގެ ޓްވީޓްގައިވެ އެވެ.

ޖާބިރު ކުރެއްވި ޓްވީޓް.

މިދިޔަ ދައުރުގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބަހުސް ކުރައްވަމުން ޖާބިރު ގެންދެވީ ސަރުކާރަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުންނެވެ. މި އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓު ފާސް ކުރަން ވެސް ވޯޓް ނުދެއްވަ އެވެ.

ބަޖެޓަށް ވޯޓް ނުދެއްވުމުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބައެއް ބިލްތަކަށް ވެސް އޭނާ ދެކޮޅު ހެއްދެވި އެވެ. އެގޮތުން އިންކަމް ޓެކުހަށް ނަފްރަތު ކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ބިލަށް ވެސް ދެކޮޅު ހައްދަވާފައިވެ އެވެ.