މާލޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށަނީ

މާލޭގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށާނެކަމަށް، އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ރޯޑްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އެ ކުންފުނީގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، މަގުތައް ހެދުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އެއަށް ފަހު އެ މަސައްކަތް ފަށާނީ، އައިޖީއެމްއެޗް ހުންނަ ކަނބާއައިސަ ރަނި ހިނގުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހިނގާ މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އާރުޑީސީ އާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ސޮއިކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހެވެ. އޭރު އެ ކުންފުނިން ބުނީ މި މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން 462 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދާއި އާރުޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މޫސާ އަލިމަނިކު (މޫކޭ) އެވެ.

އެ މަޝްރޫއުގައި 18 ކިލޯ މީޓަރުގެ މަގުތައް ހަދާނެ އެވެ. އެއީ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން 416 މަގެވެ. އެ މަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދެ އަހަރާއި ބައިގެ މުއްދަތެކެވެ.

ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން، އުޅަނދުތައް ޕާކް ކުރުމަށް 21 ތަނެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ. އާރުޑީސިން ބުނީ މަގުތައް އަލުން ހަދާއިރު، ހަތަރު ބާވަތެއްގެ މަގު ހަދާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ އާޓީރިއަލް މަގުތަކާއި ސިޓީ ރޯޑްސް އާއި ސެކަންޑަރީ ރޯޑްސް އަދި ނެއިބަހުޑް ޕެޑެސްޓްރިއަން ރޯޑެވެ. ފިޔަވަހިތަކަށް ބަހާލައިގެން އެތަން ހަދާނީ ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ޑީވޯޓަރިން އަދި އެހެނިހެން ހިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންކުރާ ކޭބަލްތައް، މަގު ނުކޮނެ ފަސޭހައިން ގުޅައިލެވޭ ގޮތަށެވެ.