ރަޝިއާ އަށް ދިޔަ ތިން ދިވެހިން ވެސް ނެގެޓިވް

ރާއްޖެއިން ރަޝިއާ އަށް ދިޔަ ތިން ދިވެހިން ނަތީޖާ ވެސް ނެގެޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ރަޝިއާ އަށް ދިޔަ ތިން މީހުންގެ ނަތީޖާ ވެސް ނެގެޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހުންގެ ނަތީޖާ މީގެ ކުރިން ލިބިފައިވެއެވެ. ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްވީ ތިން ވަނަ މީހާގެ ނަތީޖާ އެވެ.

ތިން ވަނަ މީހާ ވެސް މިހާރު ނެގެޓިވްކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، ކުރިން ނަތީޖާ ލިބުނު ދެ މީހުންގެ ނަތީޖާ ޑަބަލް ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ތިން މީހުންނަކީ ވެސް ރަޝިއާގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުންދާ ތިން ދަރިވަރުންނެވެ. ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖެ އައުމަށް ފަހު އެ މީހުން އެނބުރި ރަޝިއާ އަށް ދިއުމުން އެ މީހުން ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވި ކަރަންޓީންކޮށްފައި ވަނީ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެ ދަރިވަރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަރަންޓީން ކުރީ ފަސް ދުވަހަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މުއްދަތު ދިހަ ދުވަހަށް އިތުރުކުރި އެވެ.

ރަޝިއާއިން މިހާތަނަށް މި ބައްޔަށް 495 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު ހަތަރު މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އަދި 472 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނައިރު 22 މީހުން ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ އެވެ.