ކޮވިޑް-19: އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށް އެއްކުރުން ހުއްޓާލައިފި

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ މައުލޫމާތު، އެކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުން އެއްކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށް އެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ފެށި މަސައްކަތް މިއަދު ހުއްޓާލައިފި އެވެ.


ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ކުރަނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށެވެ. އެހެންވެ، އިމަޖެންސީ ހާލަތެއްގައި އެ މީހުންނަށް އަވަސްކަމާ އެކު ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި، މައުލޫމާތު އެއްކުރަން ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ފޯމެއް ދައުރުކުރި އެވެ.

ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް މިކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުން ކުރަން ފެށުމުން އެ ފޯމު މިހާރު ވާނީ ނަގާފައި ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކުރީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އުމުރާއި އެ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތުގެ އިތުރުން އެ މީހުންގެ ސިއްހަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށެވެ. މިނިސްޓްރީއާ އެކު ހިއްސާ ކުރާ މައުލޫމާތެއް އެއްވެސް އިތުރު ފަރާތަކަށް ހިއްސާ ނުކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އެތަނުން އިއްޔެ ބުންޏެވެ.

ފަރުވާއެއް މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ނުވާ ކޮވިޑް ބަލިން ރައްކާތެރިވާން އެޅޭނެ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅަކީ އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަން ދަމަހައްޓައި، މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް ނުދިއުމެވެ. މި ބަލި ރާއްޖެއިން ފެނުނު ފަހުން، ރާއްޖެ އޮތީ ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ކަމަށް މި މަހު 12 ގައި ސަރުކާރުން އިއުލާން ކުރި އެވެ. އަދި މީހުން އެއްވެ އުޅުން މަދުކުރުމަށްޓަކައި ސްކޫލްތަކާއި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ އިތުރުން ޖިމް ފަދަ ތަންތަން ވެސް ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

މި ބައްޔަށް މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި 13 މީހުންނަކީ ރިސޯޓުތަކުގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން/ޓޫރިސްޓުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވި ނަމަވެސް ދުނިޔޭގައި މި ބަލި އަންނަނީ އަދިވެސް ބާރުމިނުގައި ފެތުރެމުން ކަމަށް ވުމުން، މިކަމާ މެދު ގެންގުޅޭ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އަދިވެސް ދަމަހައްޓަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ތަކުރާރު ކުރަމުންނެވެ.