ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ސިޓީ ހޮޓާތަކަށް ޓޫރިސްޓުން ގެނައުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ސިޓީ ހޮޓާތަކަށް ޓޫރިސްޓުން ގެނައުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް މަނާކޮށްފި އެވެ.


ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް، ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ސިޓީ ހޮޓާތަކަށް ޓޫރިސްޓުން ގެނައުން ކުރިން މަނާ ކޮށްފައި އޮތީ 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އެ މުއްދަތު މިއަދު ހަވީރު 6 އަށް ހަމަވާނެ އެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ނެރުނު އެންގުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު އެހެން ގޮތަކަށް އަންގަވަންދެން ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ސިޓީ ހޮޓާތަކަށް ޓޫރިސްޓުން ޗެކިންވުން މަނާ ކުރުމަށެވެ. އެކަމަކު ކުރިން ޗެކިންވެފައި ތިބި ޓޫރިސްޓުން ބުކިންގެ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން އެފަދަ ތަންތަނުގައި ތިބެން ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް އެ އެންގުމުގައިވެ އެވެ.

ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ސިޓީ ހޮޓާތަކަށް ޓޫރިސްޓުން ގެނައުން މަނާ ކުރުމުގެ އިތުރުން ރިސޯޓްތަކުން ރަށްރަށަށް ޓޫރިސްޓުން ދަތުރު ކުރުމާއި ރިސޯޓްތަކުން ރަށްރަށަށް ދަތުރު ކުރުން ވެސް އޮތީ މަނާކޮށްފަ އެވެ. ސަފާރީތަކުން މީހުން ރަށްރަށަށް ފޭބުން މަނާ ކުރުމުގެ އިތުރުން ބައެއް ގައުމުތަކުން މީހުން ރާއްޖެ އަށް އައުން ވެސް މަނާ ކުރުމުގެ އިތުރުން އޮފީސްތަކާއި ސްކޫލްތައް ވެސް ވަގުތީ ގޮތުން ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަހަށް 18 މީހަކު ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް، އޭގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު ފިޔަވައި ދެން ތިބި އެންމެން ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ އެވެ. އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ބާކީ ތިބި މީހުންގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އައި ތިން ދިވެއްސަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ.