އޮންލައިން ޖަލްސާތަކުގެ މައުލޫމާތު ކޮމަންވެލްތާއި އައިޕީޔޫއާ ހިއްސާކޮޮށްފި

އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ކޮމަންވެލްތު ޕާލިމެންޓްރީ އެސޯސިއޭޝަނާއި އިންޓަ ޕާލިމެންޓްރީ ޔޫނިއަން (އައިޕީޔޫ) އާ މަޖިލީހުން މިއަދު ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.


ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މި ވަގުތު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އޮންލައިންކޮށެވެ. އެގޮތުން މެމްބަރުން ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން އޮންލައިންކޮށް މިހާތަނަށް ދެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައިވެ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ބުނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކޮމަންވެލްތާއި އައިިޕީޔޫއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގައި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކުރައްވައި، އޮންލައިންކޮށް މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރިޔަސް، މަޖިލީހުގެ އެހީތެރިކަން ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ ކަމަށާއި ދާއިރާތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ވެސް އަހައި، ހައްލު ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ސިޓީގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މެދުކެނޑުމެއް ނެތިި ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށާއި އޮންލައިންކޮށް ބަހުސް ކުރުމާއި ވޯޓަށް އެހުމާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ސިޓީގައި ނަޝީދު ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން ބައެއް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އޮފީސްތަކާއި ސްކޫލްތައް ވެސް ވަގުުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށް، ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ދަނީ އަޅަމުންނެވެ. އަދި ބައެއް ގައުމުތަކުން މީހުން އައުން މަނާ ކުރުމާއި ރިސޯޓްތަކަށް ދަތުރު ކުރުން މަނާ ކުރުން ފަދަ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް ވަނީ އަޅައިފަ އެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ރާއްޖެ އިން 18 މީހަކު މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު ފިޔަވައި ދެން ތިބި އެންމެން މިހާރު ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ އެވެ. އެ ބަލި ފެނިގެން މިހާރު ފަރުވާ ދެމުންދާ ފަސް މީހުންގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އައި ތިން ދިވެއްސަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ.