ކޮވިޑް-19: ފުލުހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ޓާސްކްފޯހެއް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ސަލާމާތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ޓާސްކްފޯހެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.


ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނީ މި ޓާސްކްފޯހުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައިވާތީ ފުލުހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނަސް އެކަން ތަންފީޒުކުރާނީ ވެސް މި ޓާސްކްފޯހުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޓާސްކްފޯސް އެކުލަވާލުމުގެ އިތުރަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަހުގީގް ކުރުމުގެ އުސޫލު އެކުލަވާލައި މިއަދު ޕޮލިސް ކޮމިޝަަނަރު ފުލުހުންނަށް އާންމުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރަށް އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން އަންގާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫ ވެސް މިދިޔަ މަހުގެ 19 ގައި ފުލުހުންނަށް އާންމުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި އާއްމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއްގައި، ގައިންގަޔަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އަރާ ބައްޔެއް ފެތުރެމުންދާ ވަގުތެއްގައި ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީ އިން އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު ވެސް ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

މާލޭގެ ބިސްބުރު ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޑްރިލްގައި ފުލުހުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ..---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ އިއުލާންތަކާ ހިލާފުވެފައިވާ ބައެއް މީހުން މިހާރު ވެސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެބަތިއްބެވެ.

މާދަމާއިން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު ފަހަކުން ފެށިގެން ރޭގަނޑު އަށެއްގެ ނިޔަލަށް މިހާރު ވަނީ ކާފިއު ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. މި ނޫން ގަޑިތަކުގައި ވެސް ތިން މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެއްކޮށް ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުން ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ.