ސިއްހީ ސަބަބަކާ ހެދި މަބްރޫކް ދުވަސްކޮޅަކަށް ގޭގައި

މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ އެންމެން ދަންނަ އަދި އެންމެ ހިނގާ ނަމަކީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލި ނޭޝަނަލް އިމަަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ނަމެވެ. އެއީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގަވާއިދުން ބާއްވަމުން ގެންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ސަބަބުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެއްވެސް ކަމެއް ފޮރުވުމެއް ނެތި، ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އޭނާ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށް ދެއްވަމުން ގެންދާ ގެންދިއުމާއި ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާތަކާ އެކު ބާއްވާ ގާތްކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ.


މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެ ފަހަރުހެން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައި، އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކެޓްރީ މަބްރޫކް ހާމަ ކުރަމުން ގެންދެވިޔަސް، ގައުމުގެ އެންމެންގެ ސަމާލުކަން މިހާރު ހުއްޓިފައިވާ އެ ބޮޑު ޒިންމާއާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ދުރުވެލަން އޭނާއަށް މިހާރު ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ. ސިއްހީ ސަބަބަށްޓަކަ އެވެ. އެހެންވެ، ރެ އާއި މިރޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އޭނާ ނެތި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ހާލަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް މަބްރޫކް އެންމެ ފަހުން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރެ އެވެ.

މަބްރޫކް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ސިއްހީ ސަބަބަކާ ހެދި ދުވަސްކޮޅަކަށް ގޭގައި އަރާމު ކުރަން ޑޮކްޓަރުން ލަފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ވަރަށް އަވަހަށް އަނެއްކާ ވެސް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޭނާ ދެއްވި އެވެ.

"މާ ސީރިއަސް ކަމެއް ނެތް. މާދަމާ ނޫނީ އޭގެ އަނެއް ދުވަހު ޕްރެސްގައި ބައިވެރިވޭނެ." މަބްރޫކް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަބްރޫކްގެ ޓްވީޓް

މަބްރޫކްގެ ޓްވީޓާ އެކު، އޭނާއަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދި ގިނަ އަދަދެއް މީހުންގެ ޓްވީޓް ކުރިއިރު، މަބްރޫކް މިރޭގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ނެތުމުގެ ފަޅުކަން އިހްސާސް ކުރެވޭ ކަން ވެސް ބައެއް ޓްވީޓާގައި ފާހަގަކުރި އެވެ. މަބްރޫކް ނެތީސް، ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ފުރިހަމަ ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ބަައެއް މީހުން ބުނެފައިވެ އެވެ.