ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގުތައް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަނީ

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ތަހުގީގުތައް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.


ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތުގެ ދަށުން ސަރުކާރު އޮފީސްތައް އޮތީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު އޮންލައިންކޮށް އާންމުންނަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ދަނީ ހަމަޖައްސަމުންނެވެ.

ޖޭއެސްސީން އިއްޔެ ނެެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އެ ކޮމިޝަންގެ ތަހުގީގުތައް ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި، ތަހުގީގުތައް ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ތަހުގީގުތައް ފަށަން ޖޭއެސްސީން ނިންމިއިރު، އިއްޔެ އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ހަސަން ނަޖީބް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ތިން މަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށް އަދި އޭނާގެ މައްސަލައެއް ބަލައި ދިނުމަށް އެދި ފުލުހަށް ވެސް ފޮނުވައިފަ އެވެ. އެގޮތަށް ނިންމީ އޭނާގެ މާލީ ބަޔާނުގައި ހަގީގަތާ ޚިލާފް މައުލޫމާތެއް ހިމެނިކަން ސާބިތުވުމުން ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށް، ރައްކާތެރިކަމުގެ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ދަނީ އަޅަމުންނެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އައި ހަތަރު ދިވެއްސަކާއި ފިލިޕީންސް އިން ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސަކު އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނިކޮށް ވޭތުވެދިޔަ ދެ ދުވަހު މާލެއިން ހަ މީހަކު ވަނީ އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ. އެހެންވެ، މުޅި މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށް، ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް މިހާރު ދަނީ އަޅަމުންނެވެ.