އިތުރު 35 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކުރިއަށް ދެ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިމަތިލަނީ، ކޮވިޑް 19ގެ ސާޖަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެކަމާ ބެހޭ ތައްޔާރުތައް އޮތީ ވެފައި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާ އެކު މިހާރު ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕޮޒިޓިވްވި ކޭސްްތައް ގިނަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އަައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތައް ތައްޔާރަށް ހުރުން ކަމަށެވެ.

"އެކަންކަން މިހާރު އޮތީ ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.