އިތުރު 11 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ 1،031 އަށް

އިތުރު 11 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1،031 އަށް އަރައިފި އެވެ.


މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 49 މީހަކު ރަނގަޅުވެ ހަތަރު މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އެހެންވެ މިހާރު މި ބަލި ޖެހިފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދަކީ 978 އެވެ.

އެންމެ ފަހުން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 3 ދިވެހިންނާއި ބަންގްލާޝް އަށް މީހުންނެވެ. ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ބަންގްލާދޭޝް މީހުންގެ އަދަދު 540 އަށް އަރާފައި ވާއިރު ދިވެހިންގެ އަދަދު ވަނީ 355 އަށް އަރައިފަ އެވެ. އިންޑިއާގެ 99 މީހަކާއި ސްރީ ލަންކާގެ ހަ މީހަކަށް ވެސް، މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށި ފަހުން ވަނީ އެ ބަލި ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ.

މިއަދަކީ ރާއްޖޭން ކޮވިޑް-19 ފެނުނުތާ 70 ވަނަ ދުވަހެވެ. އަދި މާލޭގައި ބަލި ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު މާލެ ސަރަހައްދު ބަންދުކުރިތާ މަސް ދުވަސްވީ ދުވަހެވެ. އަދި މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1،000 އަށް އެރީ އިއްޔެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 20 މީހަކު ފިޔަވައި އެންމެންނަކީ ވެސް ރާއްޖޭގައި އެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންނެވެ.