މަނަދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ނ. މަނަދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި އުމުރުން 80 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާ މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.


އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށް މިރޭ އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު މަރުވީ އުމުރުން 80 އަހަރުގެ ސަންފާ ގާސިމެވެ. އޭނާ މަރުވިއިރު، ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅު ވެފައިވާ ކަމަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު އުމަރު، "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭން އަންގާފައިވަނިކޮށް އެ އަންހެން މީހާގެ އޮކްސިޖަން ލެވަލް މާބޮޑަށް ދަށްވެ ރޭ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފެށީ ކަމަށެވެ.އޭނާ އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮތީ ސިއްހީ އެހެން މައްސަލަތަކެއްގައި ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެ އެވެ.

"އޭރުން ފެށިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮތީ. ދެން ރޭގައި މާބޮޑަށް ހާލު ގޯސްވީ. މިރޭ އިރުއޮއްސުނު ފަހުން ނިޔާވީ،" އުމަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަންހެން މީހާ މާލެ ގެނައީ ބަނޑުގައި ރިއްސާތީ މަނަދޫ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ވެސް ހާލު ބޮޑުވެގެންނެވެ. އޭނާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްކަން ފުރަތަމަ އެނގުނީ މި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެ އަންހެން މީހާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ޔަގީން ކުރުމަށް ހެދި ދެ ވަނަ ޓެސްޓުން ދެއްކީ އެ ބަލި ނެތް ކަމަށެވެ. ދެ ފަހަރު ދެ ނަތީޖާއެއް ލިބުމުން އަލުން ޔަގީން ކުރުމަށް ހެދި ޓެސްޓުން އަނެއްކާވެސް ދެއްކީ ޕޮޒިޓިވް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހޯމަ ދުވަހު އަނެއްކާވެސް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ އަންހެން މީހާ އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

އޭނާއާ ކޮންޓެކްޓް ވެގެން ސާމްޕަލް ނެގި މީހުންގެ ތެރެއިން މަނަދޫން ނުވަ މީހަކު ވަނީ އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެ އަންހެން މީހާ ދިރިއުޅުނު ގެއިން ތިން މީހަކާއި މާލެ ދަތުރު ކުރި ލޯންޗްގެ ކެޕްޓަނާއި ކުރޫއެއްގެ އިތުރުން އެ އަންހެން މީހާ މަނަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮށްވައި ބައްދަލުވި މަސައްކަތު ދެ މީހުން ހިމެނެ އެވެ.

އެ އަންހެން މީހާ އަކީ ބަލިކަމުން ތަންތަނަށް ގޮސް އުޅެވޭ މީހެއް ނޫނެވެ. ފަޔާއި ގޮހޮރުގެ އިތުރުން ސިއްހީ އެހެން މައްސަލަތަކެއްވެސް އޭނާގެ ހުރެ އެވެ.

މަނަދޫ މީހުން ލަފާ ކުރާ ގޮތުގައި އެ އަންހެން މީހާއަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވަނީ މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމުގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން އެރަށަށް ދިޔަ އޭނާގެ މާމަ ދަރިއެއްގެ ފަރާތުންނެވެ. ފަހުން މަނަދޫން އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެ މާމަ ދަރިފުޅު ހިމެނެ އެވެ.