ޚަބަރު / ތައިލެންޑު

ތައިލެންޑުގައި އެކްސިޑެންޓުވި ދިވެހި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ތައިލެންޑުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދިވެހި މީހާ ރޭ ފަތިހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ބެންކޮކްގެ ރަޖާވިތީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށް މަރުވީ ސ. ހުޅުދޫ، އަހުމަދު ސައީދު، 44، އެވެ. މިއަދުގެ އަސުރު ނަމާދަށް ފަހު އޭނާ ވަނީ ތައިލެންޑުގައި ވަޅުލައިފަ އެވެ.

"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓް ހިނގިތާ ފަސް މަސް ދުވަސް ފަހުން އޭނާ މަރުވީ ޑޮކްޓަރުން އުންމީދު ކަނޑާލާފައި ވަނިކޮށެވެ. ޑޮކްޓަރުން އުންމީދު ކަނޑައިލީ އެކްސިޑެންޓްގައި ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ބައެއް ގުނަވަންތައް ފެއިލްވުމުންނެވެ.

ޑިސެމްބަރުގައި އޭނާ އެކްސިޑެންޓްވީ ބެންކޮކް އެއާޕޯޓުން ހޮޓަލަށް ދިޔަ މަގުމަތީގަ އެވެ. އޭނައާއެކު ކާރުގައި އިން އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ އަށް ވެސް ކުދިކުދި އަނިޔާތަކެއް ލިބުނެވެ.

ސައީދުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ސިކުނޑި އާއި ކަނދުރާގެ ދެ އޮޕަރޭޝަން ވެސް މީގެ ކުރިން ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ފަހު ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އައި ކަމަށް ވެސް އޭރު އާއިލާއިން ބުންޏެވެ.

މަރުވި މީހާގެ އަންބަކާއި ދެ ކުދިން ތިބެ އެވެ.

14 ކޮމެންޓް, 148 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 1%
icon sad icon sad 98%
icon angry icon angry 1%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ތުނިޔަ

30 November 2020

އާމީން

The name is already taken The name is available. Register?

ޤައުމިއްޔަތު

27 May 2020

‎إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ‎

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮންތުއްތު ( ހދ )

26 May 2020

އިންނާ ލިއްލާހި ވައިންނާ އިލަތްހި ރާޖިއޫން މަރުހޫމުގެ ފުރާނައައް ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރުކޮށް ދެއްވައި ޢާއިލާއައް ކެއްތެރިކަމާއި ހެޔޮގޮތް މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރީތި މޫސަ

26 May 2020

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

The name is already taken The name is available. Register?

މިވަރެއްނެތް

25 May 2020

އަނެއްކާ ކަންދިމާކުރާ ގޮތުން ތިފްލައިޓުން ތައިލެންޑުގައި ތިބި ރައީސުއޮފީސް ފަދަ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ އިސްބޭފުޅުން ކޮޅަކަށްވެސް ޖާގަލިބިދާނެތާ! އެހެން ވެއްޖެނަމަ އެއަކީ އެފަދަ ބޭފުޅުންނަކަށް ޚާއްޞަކޮށް އިންތިޒާމްކުރި ފްލައިޓަކޭ ނުބުނެވޭނެ ދެއްތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހަންޓޯ

25 May 2020

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

The name is already taken The name is available. Register?

މުހައް މަދު

25 May 2020

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ފުރާނަށް މާތް ﷲ ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވާށި. އާމީން

The name is already taken The name is available. Register?

ައަހުމަދު

25 May 2020

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

The name is already taken The name is available. Register?

مریم

25 May 2020

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

The name is already taken The name is available. Register?

އައްޔު

25 May 2020

إنا لله وإنا إليه راجعون މަރުހޫމް އަށް ސުވަރުގެ ދެއްވައި އާއިލާ އަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި. އާމީން

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!