ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އަނެއްކާވެސް ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ އުމުރުން 80 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.


އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ އެ މީހާ މަރުވީ ހެނދުނު 9:30 ހާއިރު ކަމަށެވެ. މިއީ ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން މަރުވި 19 ވަނަ މީހާ އެވެ.

ކޮޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ދިންފަހުން މި ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެ، ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އަދި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ތިން މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އުމުރުން 89 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 71 އަހަރުގެ އަންހެނަކާއި 51 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ހުރި 27 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ވެސް އިއްޔެ ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހާ މަރުވީ މޫދަށް އެރިގެން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެންނެވެ. ޕޮޒިޓިވްކަން ވެސް އެނގުނީ މަރުވާ ކޮންމެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން ޓެސްޓް ކުރުމުންނެވެ. އެހެންވެ އެއީ ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި މީހެއް ކަމަކަށް ބަލައިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 4،293 މީހަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ އިރު، 2،670 މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ އެވެ. މި ބައްޔަށް މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ 1،589 މީހަކަށެވެ. ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައވާ މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 4،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެބަތިބި ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.