ނައިބު ރައީސް އިސްވެ ހުންނަވައި އެޗްއީއޯސީގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރަން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އިސްވެ ހުންނަވައި މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.


ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ނައިބު ރައީސްގެ ލީޑަޝިޕްގެ ދަށުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެޗްއީއޯސީގެ ބައްދަލުވުންތައް އެ މަނިކުފާނު ޗެއާކުރައްވަން ފެއްޓެވީ ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން އެކްޓިން ހެލްތު މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެންނަން ހަވާލުކުރުމުގައި ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރިކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވުމާއެކު، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިވަގުތު ހުންނެވީ މަސައްކަތުން އަމިއްލައަށް އެކަހެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޝާހު މާހިރު އަދި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ނިޝާމާ މުހައްމަދު ވެސް ވަނީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފަ އެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖޭގައި މީގެ ކުރިން މަސައްކަތްކުރީ، ސަރުކާރުގެ ގިނަ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކެއް ބައިވެރިވެގެން އުފެއްދި ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިންނެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ މަހުގެ 1 ގައި އެ ސެންޓަރު އުވާލައި، އެންއީއޯސީން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތައް ވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމެވުމުގައި އެންއީއޯސީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް ލީޑުކުރެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި މުހިއްމު މައުލޫމާތުތައް އެ ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާކުރެ އެވެ.

އެޗްއީއޯސީގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޝްވަރާކުއިރު، ލޮކްޑައުނަށް ދިން ބޮޑެތި ލުއިތަކާއެކު އެ ބަލި ޖެހޭ މީހުންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. އެއާއެކު ކޮވިޑަށް ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ޕޮޒިޓިވް މީހުން އައިސޮލޭޝަނަށް ގެންދިއުމުގައި ބޮޑެތި ލަސްތަކެއް ހުރިކަމުގެ ޝަކުވާ ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ލުއިތައް ދިން ފަހުން 4،182 މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވެ އެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ، މިިދިޔަ މާޗު މަހު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ފެނުނު ފަހުން އެއް ދުވަހެއްގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ދުވަހެވެ. އެ ދުވަހު 278 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވެ އެވެ.

މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 26 މީހަކު މަރުވެފައި ވެ އެވެ.