"ރާއްޖެ ވިއްކާލުމާ" ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަން އިދިކޮޅުން މަގުތަކަށް، ގައިދުރުކަމެއް ނެތް!

ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ އެއްވުންތައް މަދުކޮށް ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަނިކޮށް "ރާއްޖެ ވިއްކާލުމާ" ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މިއަދު މުޒާހަރާކުރަން ފަށައިފި އެވެ.


މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ދަނީ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައި ހުރި ބޯޑުތައް ހިފައިގެން މުޒާހަރާކުރަމުންނެވެ. މާލޭގެ މަގުތަކަށް އެއްވި ގިނަ ބަޔަކު މާސްއަޅައިގެން ތިބި ނަމަވެސް ގައިދުރު ކަމެއް ނެތެވެ. މި އެއްވުމުގައި ރާއްޖެ ވިއްކާލުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު އެކަން ހުއްޓާލުމާއި ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުން އަންނަ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ވަނީ ގޮވާލައިފަ އެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ދިމާވަމުންދާ ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ ޖުމްލަ ހައްލަކީ ޔާމީންކަމަށް ބުނެ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ވެސް، އެ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިން ގޮވާލި އެވެ.

ޔާމީން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައި ރަށެއްގައި ބަޔަކު މުޒާހަރާކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދިނުމަށްފަހު ބައެއް ކަންކަން އަނެއްކާ ވެސް ހަރުކަށިކޮށްފައި ވެ އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ހަމަޖައްސާފައިވާގޮތުން އެއްފަހަރާ އުޅެވޭނީ ފަސް މީހުންނަށް ކަމަށް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސައިކަލު ބުރު ހުއްޓުވާކަށް ފުލުހުން މަސައްކަތެއް ނުކުރެ އެވެ.

ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާއި ރަށެއްގައި ބަޔަކު މުޒާހަރާކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މީގެ ކުރިން ވަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަށް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ބާއްވަން އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

ޔާމީން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު މާފުށީ ބޭރުން ކަނޑުމަތީގައި ވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މުޒާހަރާކުރި އެވެ. އެ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވި އެވެ.