ވިލިނގިއްޔަށް ނޭރުވި ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމީހާ މާލެ ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް އެރުވިޔަ ނުދިން ބަލި މީހާ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަށް ގެނެސްފި އެވެ.


ގދ. ތިނަދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ޚާއްސަ ފެސިލިޓީ އަށް ގެންދިޔަ މީހާ ވިލިނގިއްޔަށް އެރުވުމާ ދެކޮޅަށް އެ ރަށު ބަޔަކު ނުކުމެ މިއަދު އިހްތިޖާޖް ކުރުމުން އޭނާ ތިނަދޫ އަށް އަނބުރާ ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ. އެ މީހާއަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެކެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ ވައިގެ މަގުން އެ މީހާ މިރޭ މާލެ ގެނެސް، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޚާއްސަ ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް އަތޮޅު ތެރޭގައި ޚާއްސަ ފެސިލިޓީތައް ގާއިމް ކުރުމުގެ ގޮތުން ދެކުނުގައި ގާއިމްކުރި ދެ ފެސިލިޓީ ހުންނަނީ ވިލިނގިލީގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީގަ އެވެ. ވިލިނގިއްޔަށް އެ މީހާ އެރުވުމާ ދެކޮޅު ހެދުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދު ޖަލްސާގައި ވެސް އެކަމާ ބެހޭ ބަހުސްތައް ހިނގައި، އެހެން ރަށަކަށް ފެސިލިޓީ ބަދަލުކުރަން ބައެއް މެމްބަރުން ގޮވާލި އެވެ.