ކޮވިޑަށް އިތުރު 99 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 99 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.


ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ، އިއްޔެ ހަވީރު 6:00 އިން މިއަދު ހަވީރު 6:00 އަށް 65 ދިވެހިންނާއި 34 ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 9،427 އަށް އެރީ އެވެ.

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 81 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި ވެ އެވެ. އެހެންވެ މިހާރު އެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު ހުރީ 1،485 ގަ އެވެ.

މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ 20 ރަށެއްގައި ކޮވިޑުގެ ޕޮޒިޓިވް މީހުން މިވަގުތު އެބަތިއްބެވެ. އެ ރަށްރަށުން 52 ދިވެހިންނާއި 14 ބިދޭސީންނަށް ކޮވިޑު ޖެހިފައި ވެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން 29 ރިސޯޓަކުން 47 މުވައްޒަފަކާއި 20 ޓޫރިސްޓަކަށް ބަލި ޖެހިފައި ވެ އެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓުކޮށްގެން 115 މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނައިރު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި 727 މީހުން މިވަގުތު އެބަތިއްބެވެ.