ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރަން ފަސްޓް ލޭޑީގެ އޮފީހުން މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދެ ފަޅިވެފައިވާ ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.


ޖަނަވަރީ މަގުގައި ހުންނަ ފަސްޓް ލޭޑީގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ ވިދާޅުވީ މިރެ އިން ފެށިގެން ކޮންމެ ރެއަކު ރޭގަނޑު 8:00 އިން 11:00 އަށް އަދި މެންދުރުފަހު 2:00 އިން 6:00 އާ ދެމެދު ޕީޕީއެމަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ފޯމު ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށެވެ.

ފަސްޓް ލޭޑީގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް، ޕީޕީއެމްގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މުއާޒު ދެއްވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމަށް ވަންނަން ފޯމު ފުރާފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ގިނަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަދިވެސް ބައެއް ފޯމުތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ނުފޮނުވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުން ދާ ކަމަށެވެ.

"އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ފެށި މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މި އޮފީހުން މެމްބަޝިޕް ފޯމް ފުރައިދޭނެ. އަދި އެ ފޯމްތައް ޒިންމާދާރުކަމާ އެކު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނާ ހަމައަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ،" މުއާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

މެމްބަރުން އިތުރު ކުރުމާ އެކު، ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ވެސް އެ އޮފީހުން އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށް މުއާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް މިފަހުން ގެނައި ބަދަލު ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމާ އެކު މެމްބަރުން އެންމެ ގިނަ ޕާޓީއަކަށް ޕީޕީއެމް ވަނީ ވެފަ އެވެ. އެ ގޮތުން، ކުރިން އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީގެ ގޮތުގައި އޮތް އެމްޑީޕީގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް 46،608 މީހުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވީ ނަމަވެސް ފިންގަޕްރިންޓް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ ޕާޓީން 18،803 މީހުން ވަނީ ވަކިކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު އާއްމުކޮށްފައިވާ ދަފުތަރުގައިވާ ގޮތުން އެމްޑީޕީގައި ތިބީ 27،805 މެމްބަރުންނެވެ.

ޕީޕީއެމްގައި ކުރިން ތިބީ 36،232 މެމްބަރުން ކަމަށްވީ ނަމަވެސް، ފިންގަޕްރިންޓް ހިމެނޭ އިތުރު ފޯމު ހުށަހަޅައިގެން އެ ޕާޓީން ވަނީ މެމްބަރުންގެ އަދަދު 37،633 އަށް އިތުރުކޮށްފަ އެވެ.

ފަސްޓް ލޭޑީގެ އޮފީހުން މެމްބަޝިޕް ފޯމު ފުރަައިދޭން ފެށިއިރު، ޕީޕީއެމް ވަނީ ދެ ފަޅިވެ، އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެ ބޭފުޅުންގެ ދެ ފެކްޝަން އުފެދިފަ އެވެ. ޕާޓީ ހިންގުން ކޯޓުގެ ހުކުމެއްގެ ދަށުން ރައީސް ޔާމީނާ ހަވާލުކޮށްފައި ވިޔަސް، މައުމޫން އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރައްވަ އެވެ. އެކަމަކު، ޕާޓީގެ އޮފީސް ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ވަނީ ގެނެސްފަ އެވެ.